ONLINEAZ.VN - Kênh Mua Sắm Uy Tín Tại Việt Nam - Mua Là Thích

ONLINEAZ.VN - Kênh Mua Sắm Uy Tín Tại Việt Nam - Mua Là Thích

ONLINEAZ.VN - Kênh Mua Sắm Uy Tín Tại Việt Nam - Mua Là Thích

Chính Phú Khuyến Khích Thanh Toán Điện Tử

             Chính phủ cam kết tạo điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Phát biểu tại Diễn đàn Thanh toán điện tử VN 2017 được tổ chức sáng 6-11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh thanh toán di động sẽ nhanh chóng bùng nổ và phổ cập ở Việt Nam và Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi và thúc đẩy xu hướng thanh toán di động.           

news-----thongb_detail
rocket